Saturday
May022009

Redskaper i kjøkkenhagen

I hagearbeidet er det viktig med gode redskaper. Her tenker vi at de skal være solide, og tilpasset arbeidsoppgaven og kroppen din. Det er stort utvalg og kanskje ikke lett å vite hvilke redskaper man egentlig trenger. Her finner du tips til et grunnleggende utvalg.

Spade

Vi bruker en spade for å vende grasplenen under anleggelse av hagen. Spaden bør være stabil og ikke for tungt. Min yndlingsspade har bøketreskaft og smidd blad.

Spaden har et skarpt og lett buet blad, som skjæret lett gjennom jorda

Spadegreip

Et godt greip med 4 flate tenner, trenger vi for å løsne jorda uten å vende den.

Hagerive

Hageriven er uunnværlig. Enden av skaftet på riven kan også brukes for å lage såfurer. God forbindelse mellom skaft og rive er viktig. Kjøp en rive der rivedelen ikke bare skjøvet og skrudd på skaftet men rivedelen er i tillegg forankret med en metallpigg inne i skaftet.

Sjekk festet til riveskaftet nøye før innkjøp

Hakker

I tørre perioder er det viktig å holde det øverste jordlaget løst for å redusere fordampning av vann. Både til dette formålet og for å hindre frøugras i å etablere seg kan en godt bruke en hakke. Vår kjøkkenhage er relativt stor, og vi har derfor festet en pendel- / bøylehakke på en anordning med hjul (hjulhakke).

Hjulhakke med tosidig pendelhakke.

Pendelehakke

Pendelhakken er som bildet viser et  redskap med hengslet tosidig  kniv som brukes til å skyve og dra. I sin enkleste form settes den på vanlig riveskaft.

Kolinear hakke

Bladet på denne hakken har en uvanlig vinkel i forhold til skaftet. Hakken krever mindre krefter. Den skal dras gjennom jorda og ikke løftes og slåes ned på jorda med. Følg linken under til forhandler,  for å se bilder av de ulike hakkene.

Lukeredskap

I tillegg til hakkene som nevnt over, er luking på mindre arealer en betydelig forenklet operasjon ved bruk av en Lucko. Les mer om den her.

Hakkene og andre håndredskaper kan bestilles hos Martin Aeschlimann. Dersom du velger redskaper fra Fiskars, er det greit å være oppmerksom på at den røde serien er mer robust enn andre. Finnes bl. a hos Felleskjøpet.
Friday
May012009

Før du setter i gang

Følgende kan være lurt å tenke igjennom før du bretter opp ermene og setter igang...

Ligger tomta på naturlig dannet jordsmonn eller består den av an en steinfylling med et grunt jordlag på toppen? På sistnevnte vil det være vanskelig å etablere en stor økologisk kjøkkenhage, bl.a. vil vanningsbehovet kunne være grenseløs. Mindre arealer vil kunne opparbeides til dyrking av urter og enkelte grønnsaker.

Hvordan er lysforholdene? Hagen bør anlegges der jorda får noen timer med direkte sollys, helst midt på dagen. Er det valgte areal vindutsatt så bør du vurdere å skape noe le i form av beplantning eller et gjerde.

Hvor mye tid vil du bruke på hagestellet? Har du planer om å reise bort i mer enn to uker sammenhengende om sommeren, bør du ikke satse på vekster som konkurrer dårlig mot ugras. Ved lite tid eller plass bør en prioritere urter som kan smaksette innkjøpte matvarer og fine, rasktvoksende grønnsaker så som diverse salatvekster. I klimaet vårt i Østfold vil en kunne høste flere avlinger i løpet av en sesong.

Planlegger du å anlegge en grønnsakshage på sikt kan du la gressavklipp bare bli liggende på det framtidige dyrkingsarealet. Bladmassen vil fortæres av jordlivet – senest når jordoverflaten blir fuktig igjen. Som en kuriositet kan biomassen til livet i jorda være opp til ca 5 ganger så stor som over bakken (ei ku over bakken ledsages av ”5 kyr” i jorda).
Page 1 2 3