Main | Kompostering »
Tuesday
Mar012011

Utforming av vekstskifte

Vekstenes rekkefølge er viktig for å utnytte næringen optimalt og for å skape god et utgangspunkt for den etterfølgende veksten.

Plantene har ulike næringskrav og varierende evne til å la røttene vokse dit der det finnes næring. Rosenkål og andre kålvekster med lang vekstsesong kan lete etter næring og vann ned til over 2 m dybde, mens løkrøttene stopper ved 25 cm dybde.

Lag en plan

Ved å dele opp hagearealet i flere faste deler (skifter), og la vekster fra ulike familier flytte systematisk hvert år lager vi et vekstskifte. Vi motvirker jordtrøtthet og jobber mot å bevare eller bygge opp jordas naturlige fruktbarhet. Strategien vil redusere behovet for eventuell innkjøp av organisk gjødsel på hagesentret. For å holde styr på hva du skal dyrke hvor og når, må du tegne opp kjøkkenhagen din og ta vare på planen i flere år. Det er veldig fort gjort å glemme hva som var hvor året før. Den amerikanske ”økogrønnsaksguruen” Eliot Coleman hevder at et godt vekstskifte svarer for mer enn 75 % av suksessen for vellykket grønsaksdyrking.

Huskeliste for oppsetting av vekstskifte


  • Del opp hagen i minimum 4 noenlunde like store skifter. Det letter å overholde dyrkingspausen på tre år for vekstene i de ulike plantefamilien. Dersom jordboende sykdommer og skadedyr først får etablert seg må dyrkingspausen økes betraktelig.

  • Unngå å dyrke purre eller andre løkvekster etter kål og meldeplantefamilien

  • Tilgodese jordlivet med nok mat – dyrk grønngjødsling, alternativt tilfør nok organisk masse gjennom kompost eller jorddekke.

  • Kombiner planter med ulik rotvekst i omløpet for optimal utnyttelse av næringsstoffene. La deg inspirere av etterfølgende eksempel.

  • Finn plass til noen flerårige urteplanter i leppeblomstfamilien om mulig


Vekster i ulike plantefamilier – et utvalg

Korsblomstfamilien: alle slags kål, brokkoli, nepe, reddik

Erteblomstfamilien: erter, bønner, vikker (bondebønne)

Gresskarfamilie: agurk, gresskar, sqash, melon,

Skjermplantefamilien: gulrot, selleri, pastinakk, dill, persille

Liljefamilien: løk, hvitløk, purre

Meldefamilien: rødbete, mangold, spinat

Kurvblomst: salat skorsonerot

Søtvierfamilien: potet, tomat, paprika

Hos oss, på småbruket Nordre Braathu i Østfold, har vi delt inn hagen vår i fire like store skifter, bestående av to senger hver.

Eksempel på en plan:

Vekstskifte plan

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>