Tuesday
Mar012011

Utforming av vekstskifte

Vekstenes rekkefølge er viktig for å utnytte næringen optimalt og for å skape god et utgangspunkt for den etterfølgende veksten.

Plantene har ulike næringskrav og varierende evne til å la røttene vokse dit der det finnes næring. Rosenkål og andre kålvekster med lang vekstsesong kan lete etter næring og vann ned til over 2 m dybde, mens løkrøttene stopper ved 25 cm dybde.

Lag en plan

Ved å dele opp hagearealet i flere faste deler (skifter), og la vekster fra ulike familier flytte systematisk hvert år lager vi et vekstskifte. Vi motvirker jordtrøtthet og jobber mot å bevare eller bygge opp jordas naturlige fruktbarhet. Strategien vil redusere behovet for eventuell innkjøp av organisk gjødsel på hagesentret. For å holde styr på hva du skal dyrke hvor og når, må du tegne opp kjøkkenhagen din og ta vare på planen i flere år. Det er veldig fort gjort å glemme hva som var hvor året før. Den amerikanske ”økogrønnsaksguruen” Eliot Coleman hevder at et godt vekstskifte svarer for mer enn 75 % av suksessen for vellykket grønsaksdyrking.

Huskeliste for oppsetting av vekstskifte


  • Del opp hagen i minimum 4 noenlunde like store skifter. Det letter å overholde dyrkingspausen på tre år for vekstene i de ulike plantefamilien. Dersom jordboende sykdommer og skadedyr først får etablert seg må dyrkingspausen økes betraktelig.

  • Unngå å dyrke purre eller andre løkvekster etter kål og meldeplantefamilien

  • Tilgodese jordlivet med nok mat – dyrk grønngjødsling, alternativt tilfør nok organisk masse gjennom kompost eller jorddekke.

  • Kombiner planter med ulik rotvekst i omløpet for optimal utnyttelse av næringsstoffene. La deg inspirere av etterfølgende eksempel.

  • Finn plass til noen flerårige urteplanter i leppeblomstfamilien om mulig


Vekster i ulike plantefamilier – et utvalg

Korsblomstfamilien: alle slags kål, brokkoli, nepe, reddik

Erteblomstfamilien: erter, bønner, vikker (bondebønne)

Gresskarfamilie: agurk, gresskar, sqash, melon,

Skjermplantefamilien: gulrot, selleri, pastinakk, dill, persille

Liljefamilien: løk, hvitløk, purre

Meldefamilien: rødbete, mangold, spinat

Kurvblomst: salat skorsonerot

Søtvierfamilien: potet, tomat, paprika

Hos oss, på småbruket Nordre Braathu i Østfold, har vi delt inn hagen vår i fire like store skifter, bestående av to senger hver.

Eksempel på en plan:

Vekstskifte plan

Friday
Feb042011

Kompostering

Innholdet av organisk materiale utgjør forskjellen mellom jordsmonnet rett etter istiden og nåtiden i hagen din. Hvis man hadde foretatt en kjemisk analyse av næringsstoffer i jorda, ville man fått ganske like resultater da som nå. Men det ville vokst dårlig i hagen din, fordi det rett etter istiden ikke fantes innslag av organisk materiale.

Kompostering av organisk materiale er en prosess der organisk materiale som kjøkkenavfall, planterester, avlingsrester, løv, ”ugras” og eventuelt husdyrgjødsel samles opp og forvandles ved hjelp av jordmikroorganismer til næringsrik jord – en snarvei i forhold til tilsvarende prosesser i naturen.

Ved oppsett av kompost må vi ta hensyn til mikrolivets fysiske behov – bra tilgang på oksygen, passe fuktighet og passe temperatur. Mikrorganismene kan jobbe seg varme under gode forhold – vinterkulde stopper dem. Derfor er en isolert kompostdunk forutsetning for en vellykket helårskompostering. Den gamle kompostdunken vår er bunnfrosset for andre år på rad. Denne uka prøver vi ut en annen modell med større volum.
Tilførsel av brunt materiale i kompostdunken

Avgjørende for en vellykket kompostering er blandingsforhold av de ulike ingrediensene. Fersk ungt plantemateriale og matavfall fra kjøkkenet har vi nok av – kunsten blir å blande inn nok ”brunt”, karbonrikt materiale som kan gi struktur. Enkelte kommuner følger opp hjemmekompostering med tilgang på oppmalt kvist og bark. Halm og noe begrenset tørt løv er andre egnede brune ingredienser.

Pekepinn for passe fuktighet: Noen dråper med vann bør kunne presses ut når komposten presses sammen i knytteneven.

Størst fare for å mislykkes etter vår erfaring oppstår ved for liten andel strukturgivende brunt materiale. Sikt deg inn på ca 1/3 del.

Det er viktig å blande og findele kompostmaterialet. Større overflate gir vekstmulighet for flere mikroorganismer, raskere omdannelse. Har det blitt for mye ”brunt” kan et rekemåltid bidra til å gjenopprette et godt blandingsforhold. (For den hardbarkede, skjeggete nybyggertypen gjør en skvett med urin samme susen). Begge inneholder mye nitrogen som det er lite av i brunt materiale.

Komposten fra lukket beholder bør ettermodne før bruk i hagen. Ved å lagre kompostjorda i en avdekket haug under løvtrær eller inntil bringebærraden, kan vekstfremmende sopphyfer fra jorda under vandre inn i komposten og siden bli spredd i kjøkkenhagen.

En god veileder er ”håndbok i hjemmekompostering” fra grønnhverdag

Tuesday
Dec282010

Grønngjødsling i kombinasjon med korn

Ved grønngjødsling dyrkes det planter for å forbedre jordas naturlige fruktbarhet. Hensikten er å tilføre mikrolivet i jorda nitrogen og organisk materiale. Derfor fjerner vi ikke plantematerialet. I år eksperimenterer vi med å kombinere grønngjødsling med dyrking av korn.

I vår kjøkkenhage setter vi av 1/4 del av arealet til grønngjødsling. Vi begynte å stelle arealet alt i september i fjor høst. I slutten av måneden sådde vi høsthvete, ca 20 g/m2. Kornet ble moldet ned med hagerive. For å bedre spiringen ble jorda trykket litt ned med baksiden av riven etterpå.

Høsthveten spiret og begynte å dekke jorda når frosten og snøen kom. Ved å holde jorda dekket med planter eller planterester etterligner vi naturen. Småkryp i jorda får på dette viset tilført mat for å overleve.

Hveteplantene kommer til å fortsette med å vokse i år og vil strekke seg for å danne aks med korn til sommeren. Kornet vil vi høste for hånd til såkorn for neste jordstykket til høsten.

Rødkløver

I mellom kornplantene blir det plass for nitrogenfikserende vekster – kløver. Her velger vi rødkløver. Den kan såes på overflaten med en gang snøen er borte – ca 2 g/m2. Tidlig såing skal sørge for tilstrekkelig fuktighet for spiring. ”Ulempen” med rødkløver er dens evne til å overvintre. Rødkløverplantene må trakteres med hakke for å gi plass til etterfølgende kultur.

Vanlig prosedyre for stell av kløver til grønngjødsling er å slå den helt i starten av blomstringen. Ved å unngå blomstring vil kløverplanten i lag med knollbakteriene, fiksere maksimalt med nitrogen. Ikke bruk plenklipper for slått – kløverplantene skal gjerne slåes ca 10 cm over bakken.

Flere andre kløverslag er aktuelle til grønngjødsling, som perserkløver, blodkløver og alexandrinerkløver. Disse krever varmere jord og vil i tíllegg ikke overleve vinteren.

Vi bruker grønngjødslingsfrø fra Strand Brænderi. Dette får vi kjøpt gjennom den lokale mølla / Norgesfôr forhandler.

Thursday
Jul012010

Vi steller med jorda underveis i sesongen

Både mikrolivet og planterøttene trenger passe med oksygen og fuktighet for å trives. I uforstyrret skogsbunn i løvskogen dekket med plantematerialet ordner jordlivet og planterøtter seg selv.

I grønnsaksengen må vi hjelpe til – kunsten er å gjøre så lite som mulig. En kan eventuelt velge å løsne dypt i jorda en gang i året på våren før vi sår eller planter ut for å sikre lufttilførsel. Spadegreipet egner seg til dette formålet. Gjennom hele vekstsesongen er det viktig å holde det øverste jordsjiktet, (ca 2 cm) løst for å redusere fordampning. Når det løse laget tørker ut  hindrer det vannet som stiger opp nedenfra i å nå fram til sol og vind. Til å løsne det øvre jordskiktet kan en benytte en hakke, eller lukeredskapet Lucko på de minste arealene og der hvor det er trangt mellom plantene. (Mer om disse redskapene finner du her). Ved å løsne jorda etter en regnskur ta vi vare på det meste av nedbøren i jorda. Alternativt til hakking kan en også dekke jorda med planterester – jorddekking.

Bearbeiding av overflaten med en pendelhakke på hjul (hjulhakke)

Om våren er det viktig å la jorda tørke opp tilstrekkelig før at du skal starte arbeidet i hagesengen. En god test på om tiden er inne, er å ta en jordklump fra 7 – 10 cm jorddybde og presse den sammen mellom tommeltott og pekefinger. Smuldrer klumpen lett uten å bli plastisk så er det mulig å begynne med jordarbeiding.
Sunday
Jun202010

Lukeredskap

Lucko lukeredskapen er den mest arbeidsbesparende håndredskapen jeg har kommet over. Meltalltrådbøyelen underskjærer jorda rett under jordoverflaten. Små, nyoppspirende ugrasplanter rives opp, moldes ned. Den smale bøylen kan brukes til å tynne/luke i selve planteraden.

Det er viktig å huske at effektiv bruk av håndredskaper forutsetter god timing av arbeidsoperasjoner! Dersom ugrasplanter får stå for lenge, klarer du ikke å fjerne de lettvint med redskapen.Klikk på denne linken for å se en demonstrasjon av Lucko

Lucko ugrasredskap forhandles av Solhatt