Invitasjon til

Kurs i etablering og stell av økologisk kjøkkenhage 2018

 

på småbruket Nordre Braathu ved Larkollen i Østfold

4 LØRDAGER, kl. 10 30 – kl. 14 30

april – september 

 

Følg med erfaren økohagebruker gjennom vekstsesongen.

Lær deg å opparbeide din egen grønnsakshage.

Dyrk dine egne grønnsaker, bær og sommerblomster.

Opplev gleden av å samarbeide med naturen!

Gartner Hans Gaffke er utdannet hagebrukskandidat fra Ås. I mer enn 20 år arbeider han med formidling av kunnskap om økologisk landbruk og hagebruk til økologiske bønder, andelslandbruksgartnere og hobbygartnere. 

 

Kurset avholdes i tilknytning til en etablert økologisk kjøkkenhage på 200 m² samt et større skifte på snaut ett mål på Debio godkjent jord. Hagearealet ligger til idyllisk, rammet inn av skog og frukttrær.

 

Undervisning foregår både ute i hagen og inne i Kjernehuset, det isolerte undervisningslokale på småbruket. Kjøkkenhagekurset er blitt til et årlig tilbud etter første kurset i 2010.

Nordre Braathu er et småbruk på rundt 30 dekar fulldyret mark samt litt skog beliggende 2 km fra Oslofjorden. Her dyrkes det grønnsaker, bær og eple i mindre målestokk. Formering av grønnsaksfrø og planteforedling er andre aktiviteter. Engarealet er leid bort som beite til økologiske kalver og kviger tilhørende bygdas siste melkeprodusent.

 

 

 

Program Kurs økologisk kjøkkenhage 2018

 

4 lørdager kl. 10 30 – kl. 14 30

 

Lørdag 7. april 2018

Innføring - hvordan å etablere en kjøkkenhage, naturgitte rammer og tiltak for å forbedre vekstforhold

Vurdering av jordas tilstand vha. spadediagnose

Å ale opp småplanter inne

Ressurser til hagen, frø, småplanter - gjødsel - håndredskap - litteratur

 

Lørdag 5. mai 2018

Planlegging av vekstsesong, arealbruk, økte avlinger gjennom samplanting

Et vel pleid jordliv gir friske planter: Vekstskifte - grønngjødsling - jorddekke

Dyrking av egne frø – hva slags og hvordan

 

Lørdag 26. mai 2018

Såing på friland – utplanting av småplanter

Stell gjennom sommeren, vanning, ugrasregulering, forebyggende tiltak mot potensielle skadegjørere   

 

Lørdag 01. september 2018

Kompostering av hage- og kjøkken«avfall»

Bærbusker – rips, solbær stikkelsbær, bringebær og jordbær - etablering, stell og formering

Innhøsting av grøder og lagring

Høsting av frø

Klargjøring av kjøkkenhagen for vinteren  

 

 

Kursavgift: kr 1.400,- inkl. enkel lunsj

 

Antall deltagere: 12 - 18 personer

 

Påmelding: innen 26. mars 2018

 

til Hans Gaffke; e-post: nordre.braathu@posteo.no , telefon: 907 06 104